+ CESTA

Cesta bude úspešná - či už sa jedná o cestovanie alebo o nastúpenú "cestu životom".

Cesta s dobrým cieľom.

Dáva predpoklad k úspešnému zavŕšeniu cesty bez problémov a prekážok, či už sa jedná o klasické cestovanie či o cestu životom.

Práca v cestovnej kancelárii, veľa obchodných ciest.

s problémami.

 

 + DAR

Nebudete trpieť núdzou.

Dar, ktorý sa vám dostane, bude mať trvalú hodnotu.

Bude úspech aj bez vášho pričinenia - dostanete ho "darom".

Výdrž.

Láska k práci, povolaniu, výdrž; úspech; dar väčšej hodnoty, ale aj symbol vytrvalosti človeka v oblasti získavania materiálnych statkov.

 

 + DIEŤA

Úspech dieťaťa či detí.

Úspech sprevádzaný drobnými problémami.

Úspech ohľadom otehotnenia.

Pedagogické povolania, nový začiatok v povolaní; postup pri realizácii plánov.

 

 + DOPIS

 

 

-       LIST

Významná a cenná písomná správ.

Zlepšenie nejakej záležitosti.

Dobrá správa, dobrý dokument, dobrý výsledok skúšky.

Práca s písomnosťami, učenia ku skúške; rýchle vyriešenie záležitosti.

 

 + DOM

Harmonické, pokojné súkromie.

Šťastie v dome.

Dom, kde vám bude dobre.

Dobré udalosti spojené s domom či súkromím.

Domáce hospodárstvo, záhradníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nehnuteľnosti.

 

 + DOSTOJNÍK

Stabilita, pokoj a istota.

Dlhodobá stabilita v zamestnaní.

Dobré záležitosti spojené s niekým v uniforme, rovnošate alebo nejakom profesijnom odeve.

Dobrý šéf.

Dobré rozhodnutie.

Povolanie s uniformou, napr. policajt, ​​poštár, sprievodca...

 

 + FALOŠ

Pred falšou a podvodom ste chránený, nemusíte sa ich obávať, nedotknú sa vás. Nad zákernosťou zvíťazíte.

Nesprávne povolanie, ale aj tajná služba.

 

 + KŇAZ

Splnenie želania.

Veľká šanca na úspech.

Trvalá ochrana vašich plánov a zámerov.

Víťazstvo.

Dobrá rada, dobrý radca, dobrý zámer.

Kňaz (aj ženského rodu), pomocník, životné poradenstvo, duchovný učiteľ/ka

 

 + LÁSKA

Požehnaný - osudový vzťah.

Vyrovnaný vzťah s dlhodobou perspektívou.

 

 + MÁLO PEŇAZÍ

Prísun financií - nie závratná suma.

Menší alebo stredný zárobok.

Menšie alebo stredné postavenie.

 

 + MILENEC

Ste pod vyššou ochranou, zlé veci sa zmiernia alebo sa vás nedotknú, dobré veci budú mať stálu hodnotu.

Pokojný čistý a pevný vzťah.

Stabilný vyrovnaný muž, partner.

Prínosný partner.

 

 + MILENKA

Ste pod vyššou ochranou, zlé veci sa zmiernia alebo sa vás nedotknú, dobré veci budú mať stálu hodnotu.

Pokojný čistý a nežný vzťah.

Stabilná vyrovnaná partnerka.

Prínosná partnerka.

 

 + MYŠLIENKY

 

 

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Závažné životné rozhodnutia, ktoré budú prospešné.

Vyrovnané myslenie.

Duševná práca, vedec, vysokoškolské pôsobisko.

 

 + NÁDEJ

Vaše nádeje majú veľkú šancu sa naplniť.

Vyriešenie ťažkostí

 

 + NÁVŠTEVA

 

 

-       STRETNUTIE

 

 

-       - ZOZNÁMENIE

Radostné konštatovanie alebo zoznámenie.

Prospešný kontakt.

Zástupca, veľa návštev zákazníkov, hotel, gastronómia.

 

 + NEČAKANÁ RADOSŤ

 

 

-       NENADÁLA RADOSŤ

Radosť z niečoho nečakaného, ​​čo má trvalú hodnotu.

Veľké pozitívne prekvapenie.

 

 + NEMOC

 

 

-       CHOROBA

Rýchle vyriešenie (zdravotných) problémov.

Rýchla náprava.

Pesimizmus nebude mať dlhé trvanie.

Dobrý lekár, dobré liečenie.

Dobré riešenie.

Práca v zdravotníctve, tiež: lekár.

 

 + NEPRÍJEMNOSŤ

 

 

-       ZLOSŤ

 

 

-       HNEV

Nepríjemnostiam sa vyhnete, nebudú mať na vás vplyv.

Nezhody budú nakoniec na prospech veci.

Všetko zlé bude na niečo dobré.

Nezhody na pracovisku, v zamestnaní; stagnácia.

 

 + NEPRIATEĽ

Nepriateľstvo alebo opozícia sa vás nedotkne.

Zvíťazíte nad svojím nepriateľom.

Niekto vám chce uškodiť vo vašej profesii.

 

 + NEŠŤASTIE

Šťastie v nešťastí.

Všetko zlé bude na niečo dobré.

Nad zlými udalosťami dokážete zvíťaziť.

Pracovné nasadenie pri živelných pohromách, tiež pracovný úraz.

 

 + PENIAZE

Dobré a dlhodobé finančné zabezpečenie.

Dobrý a hladký postup pri realizácii plánov.

Úspech s hmatateľnými výsledkami.

Dobrý zárobok, vedúce postavenie, samostatnosť.

 

 + RADOSŤ

 

 

-       ZÁBAVA

Nezištná čistá radosť.

Odpočinok, rekreácia, relaxácia, ktorá vás dlhodobo občerství.

Povolanie v zábavnej oblasti, divadlo, televízia, hudba atď.; pokrok pri realizácii plánov.

 

 + ROH HOJNOSTI

 

 

-       ŠŤASTIE

Dlhodobý prísun všetkého, čo je k spokojnosti treba.

Úspech.

Budete mať šťastie.

 

 + SMRŤ

Zmena k lepšiemu.

Zmena, ktorá vám prinesie pokoj.

Dobré staroba.

Dôchodok, eventuálne aj pohrebný ústav.

 

 + SUDCA

Úradné rozhodnutie, ktoré je prospešné a vracia do života pokoj a pohodu.

Súdne rozhodnutia vo váš prospech.

Dobrý právnik.

Dobrá myšlienka, dobrý plán.

Dobré zastúpenie u kompetentnej osoby.

Dobrý výsledok.

Právnická činnosť, tiež: súd.

 

 + SVATBA

 

 

-       SOBÁŠ

Veľmi dobré spojenie.

Vzťah s dlhodobou perspektívou.

Výhodná zmluva.

Toto spojenie je pre vás výhra!

Pracovná zmluva, nové pracovné spojenie.

 

 + TÚŽBA

 

 

-       (Nové plány)

Vaše zámery majú veľkú šancu a úspech.

To, čo máte v zámere, by mohlo mať trvalú hodnotu.

Usilujete o trvalý pokoj a stabilitu.

Stagnácia.

 

 + SMÚTOK

 

 

-       ŽIAĽ

Toho, po čom túžite, skutočne môžete dosiahnuť.

Vec, o ktorej snívate, je správna.

 

 + VDOVA

Smútok rýchlo prebolí.

Žena, ktorá vám bude prospešná, bude na vás mať dobrý vplyv.

 

 + VDOVEC