DIEŤA

  • VÝZNAM:

Dieťa

Mladý alebo nezrelý človek

Niečo nového, nový začiatok

Starosti

Nesmelosť

Naivita, dôverčivosť, bezstarostnosť bezradnosť

Hravosť

Nevyzretosť, nezrelosť

Neha

Prírastok

Situácia na obrázku: Na obrázku je takmer vždy veľmi malé dieťa, väčšinou bábätko. Je zreteľné viac či menej, niekedy je hlavným viditeľným objektom kolíska.

Všímajte si: Význam kariet možno rozdelili do troch hlavných významov - buď môže karta označovať osobu - dieťa, alebo niečo nové, alebo drobné starosti, problémy, ťažkosti. Je potrebné z kontextu otázky a okolitých kariet odhaliť, o ktorý z týchto významov ide. Pomôže vám aj to, keď budete vedieť, či anketár má potomkov, alebo či očakáva v živote nejaké novinky.

Analógie s Tarot: Blázon, Esa, pážatá

Všeobecne: Táto karta vás vyzýva, aby ste sa nebáli a pristupovali k životu opäť nezaujato ako dieťa. Ak začnete teraz viesť akokoľvek nový život, bude to korunované radosťou a úspechom. Celkovo varuje, že sa síce máme varovať pred naivitou, ale máme na druhej strane rozvíjať vo svojom živote čokoľvek nového, pokúsiť sa o to. Podľa okolitých kariet znamená udalosti buď priaznivé alebo nepriaznivé.

Prítomnosť: Začína nové obdobie.

Budúcnosť: Čaká vás pozitívne obdobie.

Vzťahy: Možný príchod dieťaťa do rodiny.

Práca: Pedagogická činnosť, práca s deťmi.

Zdravie: Kosti kĺby, chrbtica, reumatické problémy.

Osobnosť: Dobrodružný typ.

Vnútorný rast/rada: Nebojte sa ísť za svojou víziou, ale neprepadajte depresii, pokiaľ sa hneď neuskutoční. Otvorte sa životu a láske.

Láska, vzťah k iným ľuďom: Možnosť otehotnenia (ak tomu napovedajú aj iné karty), drobné starosti.

Karta symbolizuje dieťa alebo aj viac detí. Asi by bolo dobré, aby ste vzťah so svojím dieťaťom alebo svojimi deťmi zintenzívnili. Ako krátke je detstvo, a ako nás pritom poznamená! Mali by ste s dieťaťom / deťmi tráviť viac času! Počet materiálnych darov môžete na druhej strane redukovať, rovnako nemôžu vyrovnať nedostatok prejavov náklonnosti. Symbol rodičovskej lásky a náklonnosti detí, či rodičov k nim vôbec. Stupne priazne a sympatií sú vyjadrené blízkosťou v okolí ležiacich kariet. U nepriaznivých kariet - mrzutosti.

Zamestnanie, majetok: Nový začiatok, nové miesto.

Svojim deťom by ste mali dávať prednosť i v profesionálnom živote. To znamená, ak nie ste práve pedagóg, venovať menej času kariére a viac času rodine! Mohlo by to však tiež naznačovať nový začiatok v zamestnaní.

1. Táto karta tiež poukazuje na nový začiatok v živote anketára.

-       Ak sa nachádza nad hlavnou kartou, znamená, že pýtajúci bude mať v živote šťastie.

-       Tesne vľavo od hlavnej karty hovorí, že anketár má za sebou nejaký významný začiatok, ktorý mu prinesie naplnenie a uspokojenie, aj keď sa to možno nezaobíde bez prekážok.

-       Vpravo od hlavnej karty alebo pod ňou znamená, že si pýtajúci na nový začiatok bude musieť ešte počkať;

-       čím vzdialenejší je od hlavnej karty, tým to bude trvať dlhšie.

-       Vľavo od hlavnej karty na vzdialenom mieste hovorí, že pýtajúci už k novému začiatku dostal šancu, ktorú buď nevyužil, alebo nové možnosti vôbec nevidí, hoci sa mu ponúkajú.

2. Dieťa - základný význam - rodinné šťastie,

       -      naľavo a hore vo vzťahu k OSK - mužom dobrotu a láskavosť, pre ženy - tehotenstvo v skorom čase, i viac detí v manželstve,

       -       napravo alebo dole - starosti s deťmi.

Zdravie: Močový mechúr a močové cesty, akné, ekzém, vyriešenie problémov.