CESTA

  • VÝZNAM:

Životná cesta

Smer

Odniekiaľ niekam

Udalosti v pohybe

Pružnosť

Cesty a cestovanie

Pohyb

Zmena miesta, bydlisko

Odchod – príchod

Situácia na obrázku: na obrázku väčšinou vidíme voz smerujúci niekam po ceste. Voz nestojí, je v pohybe, niekam ide. Symbolizuje to jednak pohyb, jednak premiesťovanie. Osoba idúca v kočiari mieri odniekiaľ niekam, nezostává na mieste.

Všímajte si: odkiaľ kam vo výklade kočiar mieri. Niekedy to môže naznačovať smer vývoja udalosti. V strednej Európe sme naučení čítať zľava doprava, to, čo je vľavo vnímame ako začiatok alebo minulosť. Voz zväčša mieri doprava, do budúcnosti. Všímajte si teda karty za Cestou, niekedy sa môžeme dozvedieť, kam životná cesta smeruje.

Analógie s Tarotom: Voz, 6mečov, 8pohárov,

Všeobecne:  Je symbolom cesty života. Ukazuje z čoho vychádzame a kam ideme. Naznačuje tiež, že sú udalosti v pohybe a nabáda k pružnejšej reakcii z vašej strany. Váš život sa dostáva do pohybu, a to trvalo. Tešte sa na zmeny. Tiež fyzicky sa budete veľa pohybovať. Buď budete športovať, alebo veľa cestovať, autom, loďou alebo lietadlom. Všeobecne signalizuje akýkoľvek druh činnosti a najmä pohybu. S tým bývajú spojené dosť často v živote aj zmeny, ktoré môžu mať trvalejší charakter. Znamená to teda nielen diaľky v zmysle priestoru, ale aj veci a udalosti, charakterizované časovým oneskorením, či už v kladnom alebo zápornom zmysle. Je symbolom cesty života.

Prítomnosť: Odchod, problémy v rodine.

Budúcnosť: Dôležitá cesta.

Vzťahy: Tichý, konfliktný vzťah (tichá domácnosť).

Práca: Pohyb, motoristický priemysel, obchodný cestujúci.

Osobnosť: Rýchly, občas zbrklý človek, iniciatívny, dobrodružný typ.

Vnútorný rast/rada: Mali by ste sa uvoľniť a rozšíriť svoju myseľ, v rôznych situáciách reagovať pružnejšie. &&preberte zodpovednosť za svoj život. Nebojte sa, netrápte sa, nevracajte sa stále do minulosti. Buďte aktívny a veselý.

Láska, vzťah k iným ľuďom: cesta k milovanému človeku, spoločná cesta životom, spoločné cestovanie, zmeny vo vzťahu

Zmeny prinesú aj nové kontakty. Ak vás cesta nezavedie k milovanému človeku, potom aspoň spoznáte zaujímavých ľudí.

-       Cesta - Láska značí, že svoju lásku buď stretneme zrejme za dlhší čas a veľmi pravdepodobne potom vo vzdialenejšom časovom období, rovnako však je tu naznačený najpravdepodobnejší spôsob zoznámenia dvoch osôb, a síce - jeden z vás bude cestovať a dôjde k zoznámeniu a zblíženiu. Môže to tiež znamenať, najmä podľa blízkosti a druhu okolitých kariet, že pri najmenšom môžeme v danej situácii, v spojení s nejakou cestou, nadviazať zaujímavé kontakty vôbec.

Zamestnanie, majetok: zamestnanie spojené s cestovaním alebo zmenou bydliska,

Vaše zamestnanie vyžaduje, aby ste boli veľa na cestách. To však neznamená, že pôsobíte v cestovnom ruchu. Veď aj ako inžinier alebo zástupca musíte veľa cestovať. Ak hľadáte prácu alebo nový byt, buďte pružnejší. Začať môžete aj ďaleko od svojho súčasného bydliska.

-       Ak je karta viac vzdialená od hlavnej karty smerom doľava, hovorí, že pýtajúci sa musel rozlúčiť s niečím, čo bližšie určujú iné karty.

-       Ak je karta vzdialená smerom vpravo, alebo sa nachádza pod hlavnou kartou, zmena je ešte len na obzore (jej charakter potom opäť približujú ďalšie karty).

-       Cesta - mimo akúkoľvek cestu, podľa súvislostí - aj dovolenku v cudzine.

-       Zľava, alebo hore - príchod priateľa.

-       Vpravo, alebo dole - odchod niekoho bez návratu, odlúčenie vo všetkých smeroch.

-       OSK Milenka a Milenec, nech vedľa seba, alebo izolovane, v spojení s kartou Cesta znamenajú samozrejme spoločnú cestu, kde najbližšie karta v okolí označuje bližšie, o akú cestu sa jedná. Preto: ak to bude Sobáš, jedná sa o vzdialenejšiu svadbu, či priamo už o svadobnú cestu (presnejšie vám musí napovedať, ako u každej veštby ostatne zakaždým, Vaša vlastná intuícia)

Zdravie: konečník, hemoroidy, tráviaci trakt, črevné zápaly