DOSTOJNÍK

  • VÝZNAM:

Muž (osobná karta nejakého iného muža, než je pýtajúci sa alebo partner pýtajúceho sa)

Záležitosti spojené so zamestnaním, pracovná sféra

Stabilita

Istota

Pevnosť

Moc a dominancia

Trvalosť a pevnosť

Chcete mať navrch

Rozkazovanie

Uprednostňovanie rozumu

Vzťah z rozumu

Rešpekt, úcta

Rozhodnosť

Ochrana

Výchova

Rozkazovanie

Bojovnosť

Nekompromisnosť

Velenie

Vplyv a postavenie

Uniformovaný človek

Situácia na obrázku: na obrázku je muž v nejakej uniforme. Jeho pozícia väčšinou vyjadruje hrdosť, dôstojnosť až pýchu.

Všímajte si: na karte je vyobrazená postava, karta teda veľmi často ukazuje na nejakú mužskú osobu. Všímajte si v okolitých kartách v akom je vzťahu k autorovi otázky.

Analógia s Tarotom: Mág, Cisár, 6 palíc, Rytieri a Králi

Všeobecne: V najbližšej dobe sa budete musieť vyrovnať s úradmi. To nie je nevyhnutne negatívne. Je pritom však vždy vykonávaný určitý tlak, pretože všetko musí mať svoj poriadok. Od úradov sa však môžete nádejať aj úľav: poistky alebo iných príspevkov.

Prítomnosť: Problémy s úradmi.

Budúcnosť: Niečo sa bude riešiť úradnou cestou.

Vzťahy: Snaha o zlepšenie vzťahu.

Práca: Administratíva, úradnícka práca, práca v štátnom sektore, vedúce postavenie.

Zdravie: Problémy s chrbticou.

Osobnosť: Vodcovský typ.

Vnútorný rast//rada: Nevzdávajte sa, pestujte si silnú vôľu. Tiež sa nepreťažujte a príliš nenaháňajte za úspechom či postavením. Buďte pokojný a sebaistý, bez arogancie či snahy príliš druhých ovládať.

Láska, vzťah k iným ľuďom: pre ženu stretnutia kontakt s nejakým mužom, možno v uniforme alebo rovnošate, pre mužov možný sok. Tiež vzťah, kde chce mať jeden nad druhým moc, vzťah založený skôr na rozume, ale stabilný.

Spoznáte muža, ktorý trvale ovplyvní váš život. Ak ide o pýtajúcu sa, bude to možno muž, ktorého tajne miluje. Inak by to mohlo znamenať aj stretnutie s uniformovaným človekom.

Zamestnanie, majetok: zamestnanie spojené s uniformou alebo špecializovaným odevom. Zamestnanie isté poskytujúce dlhodobé zabezpečenie, možná súvislosť s úradmi.

Dôstojník symbolizuje činnosť na úrade a na všetky povolania, v ktorých je potrebný špeciálny pracovný odev. Tých je však veľa! Majetok by sa mohol rozmnožiť napríklad platbami od nejakého úradu.

-       1. Táto karta poukazuje na úradné záležitosti.

-       Nad hlavnou kartou znamená, že pýtajúci je vysoko postavená či vážená osoba.

-       Tesne vľavo znamená problémy s úradmi, aj keď s dobrým koncom.

-       Na akomkoľvek mieste vľavo poukazuje na človeka s vplyvnými známymi alebo príbuznými.

-       Na ktoromkoľvek mieste vpravo alebo naspodku znamená úradné záležitosti, ktorých charakter určí ostatné karty.

-       Ak sa u nej nachádza karta Vdovec, pýtajúci sa zoznámi s niekým vplyvným, kto by mu mal byť naklonený - iba však pokiaľ sa v okolí nachádzajú pozitívne karty, inak sa jedná skôr o mocného nepriateľa.

-       2. Karta Dôstojník - naľavo od OSK, aj hore - ženám prináša krátke milostné poblúznenie

-       napravo a alebo dole - tajná láska s rizikami, pre mužov prináša úspech.

Zdravie: Končatiny, kŕčové žily, reuma, chrbtica.