+ BOŽIE OKO

 

-       STÁLOSŤ

Cesta bude úspešná - či už sa jedná o cestovanie alebo o nastúpenú "cestu životom".

Cesta s dobrým cieľom.

Dáva predpoklad k úspešnému zavŕšeniu cesty bez problémov a prekážok, či už sa jedná o klasické cestovanie či o cestu životom.

Práca v cestovnej kancelárii, mnoho obchodných ciest, tiež: taxi.

 

+ DAR

Dostanete dar.

Prichádza obdobie, v ktorom budete dostatočne zabezpečený.

Priaznivá cesta.

Výlet, ktorý vás nebude nič stáť.

Pozitívne udalosti.

Niekto vás poteší darčekom, alebo nastupuje obdobie finančnej stability. 

Pozvanie na bezplatnú cestu; priaznivá cesta; pozitívne udalosti; z cesty dostanete za dlhší čas darček, balíček už je na ceste. 

 

+ DIEŤA

Uvažujete o dieťati.

Prichádzajú starosti.

Nová cesta.

Cesta spojená nejako s dieťaťom.

Školské prázdniny.

Do vášho života vstupujú nejaké starosti. 

Cesta k vášmu dieťaťu alebo deťom alebo cesta s nimi, školské prázdniny, nové cesty; cesta za príjemnú dovolenku, rodinná zábava vo chvíľach voľného času.

 

+ DOPIS

 

-       LIST

Čoskoro dostanete dôležitú písomnú správu alebo dokument, ktorý je pre vás dôležitý. 

Pozvanie na cestu, odchod.

 

+ DOM

Spokojnosť v súkromí hrá dosť podstatnú úlohu vo vašom živote. 

Prázdninový či víkendový domček.

 

+ DOSTOJNÍK 

Máte možnosť povýšiť alebo upevniť svoju pracovnú pozíciu.

Do vášho života prichádza moc a stabilita.

Cestovať niekam s nejakým mužom (pravdepodobne nejde o partnera) Pozitívne zavŕšenie udalostí.

Máte možnosť upevniť svoje postavenie vo verejnom živote.

Nastáva obdobie pracovnej stability (možnosť povýšenia).

Pozitívne zavŕšenie udalostí. 

 

+ FALOŠ

Do vášho života vstupuje niekto, komu by ste nemali veriť.

Buďte ostražitý.

Zlá cestovná kancelária.

Zlá cesta.

Do vášho života vstupuje niekto, kto sa k vám stavia falošne.

Neverte každému na počkanie. 

Zmeňte cestovná kancelária, nebezpečenstvo v oblasti financií; zrušte cestovania, ktoré máte v pláne.

 

+ KŇAZ

Správny životný smer.

Fantázia.

Duchovné idey.

Smer životnej cesty, ktorý je vám vo výklade s ostatnými kartami ponúkaný je pre vás Božím požehnaním. 

Cesta priestorom a časom (fantázia), duchovné idey alebo plány; uplatňovanie vašej fantázie v spojitosti s diaľkou.

 

+ LÁSKA

Láska spojená s cestovaním.

Cesta za láskou.

Nové city. 

Láska spojená s veľkým cestovaním, nové city. 

 

+ MÁLO PEŇAZÍ

Príležitosť k nejakému cestovaniu. 

Príhodná možnosť cestovať; cestovania.

 

+ MILENEC

Čaká vás cestovanie alebo pohyb.

Do života vám vstupuje pevný trvalý vzťah.

Cesta s partnerom.

Dobrodruh.

 

+ MILENKA

Čaká vás cestovanie alebo pohyb

Do života vám vstupuje zamilovanosť a nežné city.

Cesta s partnerom.

Dobrodružka.

 

+ MYŠLIENKY

 

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Budete musieť dobre zvážiť budúcnosť a svoje ďalšie kroky.

Plánovanie cesty.

Plánovaný odchod.

Čoskoro vás okolnosti donútia k vážnemu zváženiu budúcnosti.

Potreba zmeny je veľmi naliehavá. 

Plánujete cestu, plánovaný odchod; budete túžiť po cestovaní, zaoberať sa myšlienkami na cestu.

 

+ NÁDEJ

Otvoria sa vám nové nádeje.

Budete / môžete byť optimistický.

Vycestovanie.

Zlepšenie niekde v diaľke.

V dohľadnej dobe nadíde pre vás obdobie optimizmu a nových nádejí. 

Vycestovanie, lepšia budúcnosť v diaľke; veľa cestovania.

 

+ NÁVŠTEVA

 

-       STRETNUTIE

 

-       ZOZNÁMENIE

Hostia zďaleka.

Niekto vám prinesie príležitosť k ceste, cestovanie.

Zoznámenie na ceste.

Do života vám vstúpia noví známi. 

Naplnené stretnutie.

 

+ NEČEKANÁ RADOST

 

-       NENADÁLA RADOSŤ

Čoskoro sa budete z niečoho radovať.

Rýchla zmena.

Čaká vás prekvapenie.

Náhla cesta (last minute).

Rýchla zmena.

 

+ NEMOC

 

-       CHOROBA

Dávajte si pozor na zdravie, čaká vás obdobie, kedy môžete byť náchylný k chorobe.

Budete náchylný ku skepse, depresii a rôznym traumám.

Cesta na zotavenie, kúpele.

Nebezpečenstvo.

Nastupuje obdobie v ktorom je váš organizmus oslabený, a teda náchylný na ochorenia. Môže sa jednať o chorobu telesnú, alebo o psychickú traumu. 

Kúra, cesta na zotavenie; nebezpečenstvo; cesta do kúpeľov, na rekreáciu či zdravotnú dovolenku. 

 

+ NEPRÍJEMNOSŤ

 

-       ZLOSŤ

 

-       HNEV

Budete musieť riešiť nepríjemnú situáciu.

Budete sa musieť z niečoho obhájiť.

Spory na ceste alebo kvôli ceste.

Prídu alebo odídu spory.

Čoskoro sa dostanete do nejakej pre vás nepríjemnej situácii, ktorú budete musieť riešiť.

Ste pred nutnosťou niečo vo svojom živote obhajovať. 

Cesta prinesie len spory; cesta sa bude vyznačovať nezhodami vplyvom nepríjemných konfliktov. 

 

+ NEPRIATEĽ

Do života vstúpia ťažkosti a prekážky.

Byť proti ceste.

Negatívna skúsenosť.

Do vášho života vstupuje človek, ktorý má tendenciu vám nejakým spôsobom škodiť.

Dostávate sa do obdobia v ktorom máte pocit, že nič nejde bez problémov. 

Nová negatívna skúsenosť.

 

+ NEŠŤASTIE

Dostanete sa do nepríjemnej situácie, ktorej sa nebudete môcť vyhnúť. Nebezpečenstvo na ceste.

Nešťastná cesta. 

Radšej nikam necestujte, nebezpečenstvo! Nešťastná, nebezpečná cesta. Hrozí nehoda alebo úraz.

 

+ PENIAZE

Prídu k vám peniaze - teda prídete k nim inak ako vlastným pričinením. Peniaze spojené s nejakým cestovaním.

Pozitívny vývoj udalostí. 

Peniaze v dôsledku cesty; pozitívny vývoj udalostí. 

 

+ ZÁBAVA

Budete mať životné obdobie, kedy vám bude dobre.

Smerujete niekam, kde sa uvoľníte a pobavíte.

Zábavná cesta, dovolenka, výlet.

Veci sa vyvinú k vašej veľkej radosti.

Do vášho života vstupuje radosť v podobe rodinnej harmónie a pohody. 

Báječná cesta či výlet; pozitívny vývoj udalostí. 

 

+ ROH HOJNOSTI

 

-       ŠŤASTIE

Nastupuje obdobie dostatku všetkého po čom v bežnom živote túžite a budete mať pocit, že vám nič nechýba.

Šťastná cesta.

Veľa cestovania.

 

+ SMRŤ

Obdobie v ktorom príde zásadná zmena.

Dostávate sa do obdobia, ktoré bude bohaté na zmeny.

Táto "cesta" skončí. Táto "cesta" bude pokračovať úplne inak, než ste si mysleli.

Cesta bez návratu.

Odchod.

Cesta bez návratu, nebezpečenstvo! Odchod s pozitívnymi následkami. 

Ďalej to môže byť aj cesta na niečí pohreb, aj nečakaná a v nepríjemnej záležitosti, ale aj cesta, ktorej sa - ak nejde práve o uvedené dôvody - máme radšej podľa možností skôr vyhnúť. 

 

+ SÚDCA

Dôležité úradné konania, ktoré možno ovplyvnia vaše ďalšie kroky. Cesta za kompetentnou osobou.

Udalosti sa vyvinú správne.

Čoskoro podstúpite nejaké úradné konanie, ktoré je pre vás dôležité.

Pozitívny vývoj.

 

+ SVATBA

 

-       SOBÁŠ

Trvalý citový vzťah, ktorý by mohol byť zavŕšený svadbou, alebo sa existujúce manželstvo upevňuje.

Svadobná cesta.

Cesta, kde sa uzavrie nejaká zmluva.

Svadobná cesta, obchodná cesta s uzatvorením zmluvy; koniec vzťahu. 

 

+ TÚŽBA

-       (Nové plány)

-       TÚŽOBNÉ PLÁNY

Chystáte sa začať novú cestu.

Smerujete k niečomu novému.

Cesta do cudziny.

V blízkej dobe vymyslíte niečo nové a hodláte to zároveň aj realizovať. 

Nostalgia dialok.

 

 +    SMÚTOK

-       ŽIAĽ

Budete po niečom túžiť, ale budete mať strach si za tým ísť.

V blízkej dobe budete po niečom túžiť, ale malá sebadôvera vám bráni v realizácii vlastných prianí. 

Úmrtie.

 

+ VDOVA

Strácate elán a nádej veľmi sa tomu poddávate.

Cesta spojená s nejakou ženou.

(Príchod, odchod)

Strácate životný elán a je tendencia, že sa tomu príliš poddávate (pesimizmus). 

Príchod alebo odchod pozitívne starších príbuzných (závisí to na okolitých kartách - ak sú pozitívne, znamená to príchod). 

 

+ VDOVEC

Strácate elán a nádej, ale snažíte sa bojovať.

Cesta spojená s nejakým mužom. (Príchod, odchod)

Strácate síce životný elán, ale viete s tým bojovať. 

Príchod alebo odchod pozitívneho staršieho príbuzného. 

 

+ VERNOSŤ

Vo všetkom, čo je pre vás dôležité máte stabilitu.

Vytrvalosť pri dosahovaní svojich cieľov.

Dlhá cesta - budete na nej ešte dlho.

Žiadna zmena.

Stabilita vo všetkom, čo figuruje vo vašom živote.

 

+ ZLODEJ

Hrozí vám strata.

Môžete prísť o niečo dôležité a vďaka tomu budete mať sťažený ďalší postup.

Cesta sa neuskutoční.

Váš zámer vám privodí len straty.

Možné straty na ceste.

Pozor hrozí vám nejaká strata a to v dohľadnej dobe. Ustrážte si peniaze alebo iný majetok. 

Položte si cennosti do hotelového sejfu! Neuskutočnenia plánovanej cesty; pri cestovaní utrpíte stratu, budete okradnutý. 

 + SPRÁVA

-       ZVESŤ

-       POSOLSTVO

Čoskoro sa dozviete niečo dôležitého pre váš ďalší život alebo pre nejaké vaše ciele.

Nový životný smer. 

Podklady na cestu; nový životný smer; niekto oznámi svoj, aj nečakaný príchod, alebo vás sám vyzve na cestu. Dôležité oznámenie. 

+ STRATA

Táto cesta vám neprinesie nič dobré.

Zbytočný odchod alebo cesta. 

Cesta neprinesie nič dobrého; zbytočný obchod či cesta. 

 + ŽIARLIVOSŤ

Váš spôsob života iní nevidia radi.

Cesta bude marená alebo zmarená.

Váš spôsob života dáva podnet k žiarlivosti. 

Zmarenie cesty.