+ BOŽIE OKO

 

-       STÁLOSŤ

Nebudete trpieť núdzou.

Dar, ktorý sa vám dostane, bude mať trvalú hodnotu.

Bude úspech aj bez vášho pričinenia - dostanete ho "darom".

Výdrž.

Láska k práci, povolaniu, výdrž; úspech; dar väčšej hodnoty, ale aj symbol vytrvalosti človeka v oblasti získavania materiálnych statkov. 

 

+ CESTA

Dostanete dar.

Prichádza obdobie, v ktorom budete dostatočne zabezpečený.

Priaznivá cesta.

Výlet, ktorý vás nebude nič stáť.

Pozitívne udalosti.

Niekto vás poteší darčekom, alebo nastupuje obdobie finančnej stability.

Pozvanie na bezplatnú cestu.

 

+ DIEŤA

Dieťa je pre vás darom.

Začiatok nejakého úspechu.

Vaše deti sú pre vás darom; začiatok úspešnej spolupráce; u bezdetných môže znamenať aj nečakaný prírastok. 

 

+ DOPIS

 

-       LIST

Písomná správa týkajúca sa menšej finančnej čiastky.

Dobrá správa.

Správa ako dar, kniha ako dar; rýchla dobrá správa; oznámenia o dare, akýkoľvek dar mimo financií. 

 

+ DOM

Spokojný domov je pre vás dôležitý.

Dobrá domácnosť, vyriešenie rodinných problémov.

Dedičstvo.

Dom či nehnuteľnosť ako dar, eventuálne dedičstvo; dobrá láskyplná rodina alebo domácnosť, vyriešenie rodinných problémov. 

 

+ DOSTOJNÍK

Mimoriadna alebo jednorazová odmena.

Pozitívny vývoj (hlavne pracovných a úradných záležitostí) .

Mimoriadne jednorazová finančná odmena (prémia). 

 

+ FALOŠ

Skreslené a nerealizovateľné predstavy o zabezpečení.

Neúprimnosť na obzore.

Úplatok.

Odmietnite niečo, čo je vám ponúkané.

Tento dar by ste mali odmietnuť (úplatok); neúprimný človek na obzore; symbol pre korupciu, úplatok. 

 

+ KŇAZ

Viete dobre hospodáriť.

Viete sa tešiť aj z mála.

Milosť; duchovný dar; dôjde k odpusteniu alebo vôbec milosti v akejkoľvek sfére. 

 

 

+ LÁSKA

Nádherný vzťah.

Dostať lásku.

Dostáva sa vám veľa lásky; nádherný vzťah, nové city.

 

+ MÁLO PEŇAZÍ

Priaznivé finančné obdobie.

Dar, príspevok.

Peňažný dar alebo príspevok; dlhodobo priaznivé finančné obdobie; nádej na menšie peniaze.

 

+ MILENEC

Dostanete niečo darom.

Váš partner je pre vás darom; dobrá pozitívna žena / muž; v blízkej dobe obdržíte darček, alebo budete od niekoho z najbližších milo prekvapený. 

Dar alebo pozornosť od niekoho, kto je vo vašom živote dôležitý. Pozitívny muž. Dostanete niečo darom

 

+ MILENKA

 

Dostanete niečo darom.

Dar alebo pozornosť od niekoho, kto vás miluje. Pozitívne žena.

Váš partner je pre vás darom; dobrá pozitívna žena / muž; v blízkej dobe obdržíte darček, alebo budete od niekoho z najbližších milo prekvapený.

 

  + MYŠLENKY

 

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Vážna zmena budúcnosti môže priniesť finančnú stabilitu.

Nové (prínosné) nápady.

Dobré vnuknutia, nové nápady, dobrá intuícia, dobre uplatnené prejavy vašej fantázie, úžitok. 

 

+ NÁDEJ

Nádej na dostatočné (finančné) zabezpečenie.

Niečo vám dá nádej. 

 

+ NÁVŠTEVA

 

-       STRETNUTIE

 

-       ZOZNÁMENIE

Pomoc od známych alebo dar od hosťa.

Vítaná návšteva. 

Naplnené stretnutie.

 

+ NEČEKANÁ RADOST

 

-       NENADÁLA RADOSŤ

Nečakaný dar.

Výhra.

Neočakávaný dar vás urobí šťastnými; nečakaná výhra; milé radostné prekvapenie, ak nie darčekom tak drobnou pozornosťou, či milou službou.

 

+ NEMOC

 

-       CHOROBA

Nezamestnanosť.

Uzdravení.

Choroba poslúži vášmu duševnému rozvoju; uzdravenie; darček od chorej osoby alebo v chorobe priaznivá zmena.  

 

+ NEPRÍJEMNOSŤ

 

-       ZLOSŤ

 

-       HNEV

Menšie finančné problémy, krátkodobé dlhy.

Nedobrovoľný "dar", niečo neradi "pustíte". 

 

+ NEPRIATEĽ

Niekto vás zneužíva.

Nepriateľ vám nechtiac pomôže; víťazstvo nad nepriateľom; opatrnosť pri prijímaní darov, či úsluhy, alebo tiež - že všetko zlé bude aj na niečo dobré, čo máte spoznať.

 

+ NEŠŤASTIE

Nešťastná investícia.

Niečo pozitívne zle skončí. 

 

+ PENIAZE

Ste schopný sa podeliť o svoje bohatstvo.

Bohatstvo, ktoré ste dostali - prišli ste k nemu bez vlastnej práce.

Veľká výhra alebo významné obdarovanie; väčší finančný obnos. 

 

+ RADOST

 

-       ZÁBAVA

Niečo vás poteší, ale nemusí to mať trvalú alebo zásadnú hodnotu.

Dobrá spoločnosť.

Dar presne podľa vášho vkusu; veselá spoločnosť; darček, ktorý plní očakávania.  

 

+ ROH HOJNOSTI

 

-       ŠŤASTIE

Veľký dar.

Úspech.

Prilieta k vám šťastie; úspešný začiatok aj ukončenie; majte pevnú dôveru v splnení vašich nádejí pre šťastie, všetko dobre dopadne.

 

+ SMRŤ

Peniaze - Smrť: dostatok končí

Smrť - Peniaze: dostatok prichádza.

Pozitívny koniec.

Nové, pozitívnejšie diania. 

 

+ SUDCA

Výdavky spojené s úradmi.

Menšie čiastka ktorá k vám príde nejakou úradnou cestou.

Pozitívne ukončený spor.

 

+ SVATBA

 

-       SOBÁŠ

Dlhodobý vzťah.

Tento vzťah je pre vás darom; pozitívny vzťah; svadobný dar.  

 

+ TÚŽBA

 

-       (Nové plány)

 

-       TÚŽOBNÉ PRIANIE

Máte všetko potrebné, aby ste realizovali nové plány.

Pozitívny nápad.

Vďaka svojmu úsiliu sa dostanete vpred; šťastný nádejný nápad či myšlienka.

 

+ SMÚTOK

 

-       ŽIAĽ

Túžba po dostatočnom (finančnom) zabezpečení.

 

+ VDOVA

Dar, ktorý vám žiadnu radosť neurobí.

Dobrá žena, príbuzná (matka, svokra).

 

+ VDOVEC

Finančná stabilita.

Dobrý muž, príbuzný (otec).

 

+ VERNOSŤ

Trvalá (finančná) stabilita.

Pozitívne ustálenie situácie nadlho.

Dobrý priateľ.

Máte dobré priateľov; pozitívne ustálenie situácie; dar z úprimnej ruky, s tým istým úmyslom.

 

+ ZLODEJ

Menšia strata.

Krádež.

Niekto vás pripravuje o dar / dedičstvo; krádež.