Dom + Strata

 - Zlodej

 - Nepriateľ  

- Nešťastie

Katastrofa v dome, domácnosti, podľa okolitých kariet.

 Dom + Choroba

-       Sudca

Symbol pre lekára a pobyt v nemocnici.

 Dom + OSK (akákoľvek)

-       Smrť

Nehnuteľnosť ako dedičstvo.

 Dom + Zlosť

-       Faloš

Domáce ovzdušie plné nedôvery, mrzutosti a hádok.

 

Dom + Peniaze

-       List:

Kúpa domu, nájomná zmluva.

 

+ BOŽIE OKO

 

-       STÁLOSŤ

Harmonické, pokojné súkromie.

Šťastie v dome.

Dom, kde vám bude dobre.

Dobré udalosti spojené s domom či súkromím.

Domáce hospodárstvo, záhradníctvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, nehnuteľnosti.

 

+ CESTA

Spokojnosť v súkromí hrá dosť podstatnú úlohu vo vašom živote. Nehnuteľnosť spojená s cestovaním, chata, letný byt, prázdninový, víkendový dom.

 

+ DAR

Spokojný domov je pre vás dôležitý.

Dobrá domácnosť, vyriešenie rodinných problémov.

Dedičstvo.

Dom či nehnuteľnosť ako dar, eventuálne dedičstvo; dobrá láskyplná rodina alebo domácnosť, vyriešenie rodinných problémov.

 

+ DIEŤA

Silný pocit bezpečia.

Deti v dome.

Dom bohatý deťmi alebo pre deti ako stvorený, aj nový dom; začiatok nových udalostí.

 

+ DOPIS

Písomná správa týkajúca sa vášho súkromia.

Kúpa domu, zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva; pomalý vývoj udalostí.

 

+ DOSTOJNÍK

Súkromné ​​podnikanie.

Úrad, úradník zaoberajúci sa nehnuteľnosťami.

Vyriešenie krízy.

 

+ FALOŠ

Vo vašom súkromí, dome či byte nie je niečo v poriadku; neúprimná osoba v rodine, snaha škodiť niekomu z príbuzných.

 

+ KŇAZ

Šťastná a spokojná rodina.

Cirkev.

Spočinúť v sebe samom, tiež: cirkev alebo duchovné centrum; nájdenie duchovnej cesty; duchovná osoba

 

+ LÁSKA

Domov plný lásky, milovaný domov.

Spoločný život v jednej domácnosti.

Príbytok plný lásky; začiatok spoločného života.

 

+ MÁLO PEŇAZÍ

Výhodná nehnuteľnosť.

Zlepšenie finančnej situácie.

Cenovo výhodný dom či byt; zlepšenie finančnej situácie.

 

+ MILENEC

Udalosti týkajúce sa vášho domova alebo súkromia.

Nájdenie stability.

Spoločný byt s partnerom; pozitívna žena / muž

Pevný vzťah s človekom, pre ktorého je dôležité domáce zázemie.

Spoločné bývanie s partnerom.

 

+ MILENKA

Udalosti týkajúce sa vášho domova alebo súkromia.

Nájdenie stability.

Spoločný byt s partnerom; pozitívna žena / muž

Hlboký citový vzťah, ktorý zasiahne do vášho súkromia.

Spoločné bývanie s partnerom.

 

+ MYŠLIENKY

 

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Vážne rozhodnutia alebo súvaha ohľadom vášho domova či súkromia.

Chcete dom, resp. ho vlastniť; nové, perspektívne pracovné plány; budete sa zaoberať domovom a domom v myšlienkach.

 

+ NÁDEJ

Nádej na spokojný domov alebo súkromie.

Zlepšenie rodinnej situácie.

Vyhliadky na nadobudnutie alebo vylepšenie nehnuteľnosti.

Čoskoro prídete k majetku; stavba alebo kúpa domu či bytu, zlepšenie situácie v rodine; dobrá nádej na očakávania, zvlášť v majetkovej sfére, alebo v spojitosti s bývaním, bytom či domom.

 

+ NÁVŠTEVA

 

-       STRETNUTIE

 

-       ZOZNÁMENIE

Veľa pohybu v dome skrze hostí; rodinná oslava, hosť alebo hostia do domu.

 

+ NEČEKANÁ RADOST

 

-       NENADÁLA RADOSŤ

Prekvapenie pre celú rodinu.

Prekvapivé stabilizovanie situácie.

Prekvapenie v dome.

 

+ NEMOC

 

-       CHOROBA

Choroba alebo psychické problémy ohrozujú súkromie.

Nemocnica.

Choroba v dome.

Budova spôsobuje chorobu; ochorenie niektorého člena rodiny.

 

+ NEPRÍJEMNOSŤ

 

-       ZLOSŤ

 

-       HNEV

Hádky alebo nezrovnalosti narúšajú súkromie. Konfliktný vzťah.

Doma je veľa hnevu a hádok; konfliktný vzťah.

 

+ NEPRIATEĽ

Stabilitu vášho súkromia narúša nepriateľský postoj niekoho.

Skrytý škodca v rodine.

Nepriateľ je vo vašom vlastnom dome; skrytý nepriateľ v rodine.

 

+ NEŠŤASTIE

Nepríjemnosti v súkromí.

Zničenie domova.

Rodinné problémy, zlé rodinné pomery.

Zničenie v dôsledku vojny alebo prírodnej katastrofy; vážne rodinné problémy, zlé rodinné pomery.

 

+ PENIAZE

Blahobytný a spokojný domov.

Veľký majetok: pozemky a nehnuteľnosti.

 

+ RADOSŤ

 

-       ZÁBAVA

Spokojné súkromie.

Krásny domov.

Pozitívny výsledok.

 

Krásny príbytok; pozitívne zavŕšenie dlhodobej záležitosti 

 

+ ROH HOJNOSTI

 

-       ŠŤASTIE

Dobre zabezpečený spokojný domov.

Šťastný domov.

Váš dom vás urobí šťastným; šťastné zavŕšenie rodinných záležitostí.

 

+ SMRŤ

Rekonštrukcie, opravy domy či bytu.

Vážne zmeny v súkromí.

Možnosť úmrtia v bližšom okolí; odchod z domu.

 

+ SUDCA

Úradné alebo právne záležitosti ohľadom nehnuteľnosti alebo súkromia.

Rodinný spor.

Súdny rodinný spor.

 

+ SVATB

 

-       SOBÁŠ

Dlhodobý partnerský vzťah.

Sobášom získavaná nehnuteľnosť.

Zmluva na nehnuteľnosť.

Vlastníctvo domu skrz manželstvo; dobrá, milá rodina alebo domácnosť.

 

+ TÚŽBA

 

-       (Nové plány)

 

-       TÚŽOBNÉ PRIANIE

Plány ohľadom domova či nehnuteľnosti.

Túžba po domove; túžba po rodine; túžba, cnenie po domove.

 

+ SMÚTOK

 

-       ŽIAĽ

Túžiť po domove, alebo nejakej nehnuteľnosti, ale nič pre to nerobiť.

Smutný domov, problémy doma.

Trápenie a problémy v rodine.

 

+ VDOVA

Smútok ohľadom súkromia.

Zdedená nehnuteľnosť.

Príbuzná.

Dom zdedený po partnerovi; príbuzná / príbuzný so zmyslom pre rodinu.

 

+ VDOVEC

Domov stabilný.

Domov bezpečný, ale nie veselý.

Zdedená nehnuteľnosť. Príbuzný.

Dom zdedený po partnerovi; príbuzná / príbuzný so zmyslom pre rodinu.

 

+ VERNOSŤ

Pevné a trvanlivé domáce zázemie.

Stabilita a zotrvačnosť na mieste alebo v rovnakom stave.

Stabilita, vždy na rovnakom mieste

 

+ ZLODEJ

Nejaká ujma v súkromí alebo v súvislosti domova.

Vlámanie.

Niekto odíde z domova.

 

+ SPRÁVA

 

-       ZVESŤ

 

-       POSOLSTVO

Dozviete sa niečo o súkromí, domova alebo nehnuteľnosti.

Písomnosti, informácie o budove; šťastné ukončenie problémov v rodine.

 

+ STRATA

Hrozí strata domova.

Nedobrovoľný odchod.

Mohli by ste stratiť domov; nedobrovoľný odchod z domu, rozpad rodiny.

 

+ ŽIARLIVOSŤ

Žiarlivosť alebo závisť okolo vášho domova alebo súkromia.

Negatívne rodinné ovzdušie.

Niekto vám závidí váš majetok; nepokojné, hádavé rodinné ovzdušie; závistlivé okolie, pozor na susedov!