List + Stálosť

 

-       Nádej

 

-       Šťastie

 

-       Stretnutie:

 

zaoberá sa listinami, aj administratívnou prácou, správy potvrdia oprávnené nádeje a prinesú vám pocity šťastia

  List + Sobáš

 

-       Veselosť (Zábava, Nečakaná radosť)

 

pozvanie k svadobnému stolu

 

+ BOŽIE OKO

 

-       STÁLOSŤ

Významná a cenná písomná správ.

Zlepšenie nejakej záležitosti.

Dobrá správa, dobrý dokument, dobrý výsledok skúšky.

Práca s písomnosťami, učenia ku skúške; rýchle vyriešenie záležitosti.

 

+ CESTA

Čoskoro dostanete dôležitú písomnú správu alebo dokument, ktorý je pre vás dôležitý.

Pozvanie na cestu, správa spojená s cestovaním.

 

+ DAR

Písomná správa týkajúca sa menšej finančnej čiastky.

Dobrá správa.

Správa ako dar, kniha ako dar; rýchla dobrá správa; oznámenia o dare, akýkoľvek dar mimo financií

 

+ DIEŤA

List, informácie od dieťaťa alebo o ňom.

Správa pôsobiaca starosti.

Oznámenie o narodení, tiež dobré správy od vášho dieťaťa / vašich detí; priaznivá správa; pozvanie na krstiny, rodinné oznámenie akejkoľvek povahy.

 

+ DOM

Písomná správa týkajúca sa vášho súkromia.

Kúpa domu, zmluva týkajúca sa nehnuteľnosti.

Nájomná zmluva; pomalý vývoj udalostí.

 

+ DOSTOJNÍK

Dlhodobá písomná pracovná zmluva.

Zamestnanie súvisiace s písomnosťami alebo informáciami.

Správa od niekoho dôležitého.

Kladné úradné rozhodnutie.

 

+ FALOŠ

Falošná písomná správa: nepravdivá, mylná, podvodné apod. - neverte jej.

Zavádzajúca, falošná správa.

 

+ KŇAZ

Správa, ktorá je pre vás požehnaním.

Vaša modlitba bude vyslyšaná, nové spojenie.

 

+ LÁSKA

Správa od niekoho, ku komu máte citový vzťah.

Získate istotu, že ste milovaný; správa od dlho nevidenej, milovanej osoby.

 

+ MÁLO PEŇAZÍ

Ľahko priaznivá správa.

Poukážka na menšiu finančnú čiastku.

Poukázanie menšej sumy alebo šek na ňu.

 

+ MILENEC

Dostanete správu.

Solídna ponuka.

Váš partner si želá správu, tiež: ľúbostný list.

Ponuka k trvalému spolužitia.

Dôležitá správa od partnera.

 

+ MILENKA

Dostanete správu.

Váš partner si želá správu, tiež: ľúbostný list.

Milostný list, úprimná správa - od srdca.

Dôležitá správa od partnerky.

 

+ MYŠLENKY

 

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Písomná správa vás donúti sa vážne zamyslieť.

Štúdium.

Poznania.

Duchovné poznanie; štúdium; listina, správa trochu zaťaží našu myseľ, či prispeje k zamysleniu, alebo novému poznaniu na našej strane.

 

+ NÁDEJ

Písomná správa, ktorá vám prinesie nádej.

Do tejto správy vložíte všetku nádej; konečné riešenie.

 

+ NÁVŠTEVA

 

-       STRETNUTIE

 

-       ZOZNÁMENIE

Zoznámenie.

Pozvanie.

 

+ NEČEKANÁ RADOST

 

-       NENADÁLA RADOSŤ

Nečakaná písomná správa.

Písomnosť prinesie šťastie tam, kde to nečakáte; prekvapivo pozitívna správa.

 

+ NEMOC

 

-       CHOROBA

Písomná správa o chorobe.

Písomná diagnóza.

Lekársky nález.

Zlá deprimujúca správa.

Dobrý nález z vyšetrenia; zlá správa; pre nás - lekársky nález alebo v prípade ochorenia - potvrdenie o práceneschopnosti.

-       Ak je v blízkosti iná OSK ako tá naša - potom to skôr znamená správu o niečej chorobe.

-       S blízkosťou priaznivých kariet pôjde o skoré uzdravenie.

-       Nepriaznivých o zdĺhavé, alebo ťažké,

-       so Smrťou nablízku sa jedná o úmrtné oznámenie. Tiež to však môže znamenať niekedy úplne nové okolnosti, ku ktorým podstatne prispeje nejaká, skôr aj nečakaná správa či oznámenie.

 

+ NEPRÍJEMNOSŤ

 

-       ZLOSŤ

 

-       HNEV

Nepríjemná správa.

Špatná správa.

 

+ NEPRIATEĽ

Nenávistný list, správa.

Správa od negatívnej osoby.

 

+ NEŠŤASTIE

Písomná správa o nejakom nešťastí.

Zlá správa.

 

+ PENIAZE

Písomná správa týkajúca sa financií.

Poukážka, šek.

Poukázanie veľkej sumy alebo šek na ňu; prísun peňazí.

 

+ RADOSŤ

 

-       ZÁBAVA

Radostná písomná správa.

Pozvanie na zábavnú akciu, slávnosť.

Oddych.

 

+ ROH HOJNOSTI

 

-       ŠŤASTIE

Veľa nových správ alebo informácií.

Štúdium.

Možnosť výhry v lotérii.

Písomnosť prinesie šťastie.

Pozitívne udalosti.

 

+ SMRŤ

Správa prinášajúca zmenu.

Parte.

Oznámenie o smrti, nejaká správa vytvorí celkom novú situáciu; nový začiatok.

 

+ SUDCA

Úradný list.

Kladný rozsudok alebo písomnosť od právnika; oficiálne oznámenie, úradné rozhodnutie.

 

+ SVATBA

 

-       SOBÁŠ

Správa dôležitá pre oboch partnerov.

Zmluva.

Svadobné oznámenia.

Pozvanie na svadbu, podpis zmluvy; rýchla správa ohľadom pozitívneho pracovného kontaktu; ponuka na sobáš.

 

+ TÚŽBA

 

-       (Nové plány)

 

-       TÚŽOBNÉ PRIANIE

Písomná správa bude podnetom k novým plánom.

Túžite po dobrej správe; nový začiatok.

 

+ SMÚTOK

 

-       ŽIAĽ

Túžobne očakávaná správa.

Smutná správa - ktorá nič neposunie očakávaným smerom.

 

+ VDOVA

Smutná písomná správa.

Dôležitá správa od príbuznej.

 

+ VDOVEC

Závažná písomná správa.

Dôležitá správa od príbuzného.

 

+ VERNOSŤ

Bohatá, dlhodobá korešpondencia.

Písomný prejav vernosti alebo lojality.

Pozitívne udalosti.

 

+ ZLODEJ

Písomná správa týkajúca sa nejaké straty.

Odcudzenie nejakých písomností, dokumentov.

Zlá správa o výsledku danej záležitosti.

Zlá správa.

 

+ SPRÁVA

 

-       ZVESŤ

 

-       POSOLSTVO

Predvolanie na ústny pohovor či rozhovor.

Rozhovor o písomnostiach.

Dvojaká správa o tom istom (písomná aj ústna)

Oddych.

Dobré udalosti.

 

+ STRATA

Zlá správa, ktorá asi bude mať aj ďalšie dôsledky.

Zlá správa, ohlasujúca začiatok ťažkostí.

 

+ ŽIARLIVOSŤ

List napísaný tak, že vyvoláva závisť, žiarlivosť, neistotu.

Žiarlivý list.

Pomalý vývoj udalostí.