Dôstojník

        + Milenka, či Milenec

        + Láska:

Priateľstvo sa môže zmeniť na nečakanú lásku

Dôstojník

       +Sobáš

       +Kňaz:

Svadba v kostole.

+ BOŽIE OKO

-       STÁLOSŤ

Stabilita, pokoj a istota.

Dlhodobá stabilita v zamestnaní.

Dobré záležitosti spojené s niekým v uniforme, rovnošate alebo nejakom profesijnom odeve.

Dobrý šéf.

Dobré rozhodnutie.

Povolanie s uniformou, napr. policajt, ​​poštár, sprievodca...

+ CESTA

Máte možnosť povýšiť alebo upevniť svoju pracovnú pozíciu.

Do vášho života prichádza moc a stabilita.

Cestovať niekam s nejakým mužom (pravdepodobne nejde o partnera) Pozitívne zavŕšenie udalostí.

Máte možnosť upevniť svoje postavenie vo verejnom živote.

Nastáva obdobie pracovnej stability (možnosť povýšenia).

+ DAR

Mimoriadna alebo jednorazová odmena.

Pozitívny vývoj (hlavne pracovných a úradných záležitostí) .

Mimoriadne jednorazová finančná odmena (prémia).

+ DIEŤA

Práca súvisiaca s deťmi.

Starosti v zamestnaní či podnikaní.

Nové problémy.

+ DOPIS

-       LIST

Dlhodobá písomná pracovná zmluva.

Zamestnanie súvisiace s písomnosťami alebo informáciami.

Správa od niekoho dôležitého.

Kladné úradné rozhodnutie.

+ DOM

Súkromné ​​podnikanie.

Úrad, úradník zaoberajúci sa nehnuteľnosťami.

Vyriešenie krízy.

+ FALOŠ

Mylné predstavy o pracovných možnostiach.

Podvodník (môže predstierať zamestnanie ktoré nemá).

Podvodník (prezlečený za úradnú osobu); nepriaznivé úradné záležitosti.

+ KŇAZ

Úspechy v pracovnej oblasti.

Úspech dosiahnutý vôľou, schopnosťami a stabilným postojom.

Zamestnanie spojené s cirkvou.

Cirkevný hodnostár, štátna cirkev.

+ LÁSKA

Milenec (nie partner).

Milenec, nová láska.

+ MÁLO PEŇAZÍ

Malá finančná čiastka súvisiaca s nejakým úradom.

Malá platba od nejakého úradu; pozitívne finančné záležitosti alebo udalosti.

+ MILENEC

Udalosti spojené so zamestnaním.

Udalosti spojené s nejakým mužom.

Mať vplyv a postavenie.

Stretnutie s mužom pre vás dôležitým; vyrovnaný muž.

Pevný vzťah s niekým, kto má stabilné pracovné postavenie.

Dôležitý muž.

+ MILENKA

Udalosti spojené so zamestnaním.

Udalosti spojené s nejakým mužom.

Milenec

Stretnutie s mužom pre vás dôležitým; vyrovnaná žena.

Prejav lásky od niekoho v pevnom pracovnom postavení.

Dôležitá žena.

+ MYŠLIENKY

-       VÁŽNE MYŠLIENKY

Vážne úvahy súvisiace s pracovnou činnosťou.

Starosti o priateľa.

Rozhodnutie súvisiace s nejakým mužom.

Mali by ste si robiť viac starostí o priateľa; pozitívne zavŕšenie udalosti.

+ NÁDEJ

Nádej v pracovnej oblasti.

Kladné vybavenie žiadosti alebo úradných záležitostí.

Žiadosti bude vyhovené. Tiež: vysťahovalecký úrad; ukončenie sporu.

+ NÁVŠTEVA

-       STRETNUTIE

-       ZOZNÁMENIE

Chodenie po úradoch.

Stretnutie s nejakým významným mužom.

Narazíte na nové pracovné možnosti.

+ NEČAKANÁ RADOSŤ

-       NENADÁLA RADOSŤ

Nečakané úspechy alebo stabilita v práci.

Nájdenie dobrého zamestnania.

Nájdenie nových možností.

+ NEMOC

-       CHOROBA

Choroba má vplyv na pracovnú oblasť.

Depresia z pracovných záležitostí.

Zamestnanie škodiace na nervoch či zdravie.

Zdravotné poistenie a súvisiace úrady a zamestnania.

Zdravotný úrad; nepriaznivé úradné záležitosti.

+ NEPRÍJEMNOSŤ

-       ZLOSŤ

-       HNEV

Nepríjemnosti v práci.

Spory a nedorozumenia s úradmi alebo na úradoch.

Spor s úradom; nepriaznivé udalosti.

+ NEPRIATEĽ

Nekalá konkurencia v práci.

Významný protivník.

Nepriateľská armáda alebo štátny teror; ťažký protivník.

+ NEŠŤASTIE

Nešťastné udalosti vás môžu pripraviť o prácu.

Nešťastie, ktoré postihne celý štát; nové problémy.

+ PENIAZE

Dobrý plat alebo jeho zvýšenie.

Prosperita v podnikaní.

Výhodná práca.

Finančný úrad a súvisiace zamestnanie.

Peniaze od nejakého úradu; nové problémy.

+ RADOSŤ

-       ZÁBAVA

Radosť a uspokojenie z dosiahnutého postavenia.

Príjemné zážitky s nejakým mužom.

Povrchný ale príjemný vzťah s milencom.

Ľahkomyseľnosť v pracovnej oblasti.

Práca vás baví.

Pracovné nedorozumenie.

+ ROH HOJNOSTI

-       ŠŤASTIE

Stabilná pozícia v zamestnaní či súkromnom podnikaní.

Optimálne dosiahnutie výsledkov.

V úrade pôjde všetko optimálne; priaznivé úradné rokovania.

+ SMRŤ

Zmena zamestnania alebo zmena v zamestnaní.

+ SUDCA

Zamestnanie v štátnej službe.

Politika.

Dlhodobé problémy s úradmi.

+ SVATBA

-       SOBÁŠ

Vzťah ľudí, ktorí spolu pracujú alebo podnikajú.

Pracovná zmluva alebo vzťah.

Manželstvo.

Oddávajúci úrad, aj manželstvo s uniformovanú osobou; pozitívne úradné záležitosti; manželstvo s uniformovanú osobou, civilný sobáš.

+ TÚŽBA

-       (nové plány)

-       TÚŽOBNÉ PRIANIE

Nové plány a zámery v pracovnej oblasti.

Túžite po stabilite.

Túžba po moci.

Dlhodobé problémy s úradmi.

+ SMÚTOK

-       ŽIAĽ

Priania a sny v pracovnej oblasti, ktoré sa javia ťažko dosiahnuteľné.

Sny v pracovnej oblasti.

Nesplniteľné plány.

+ VDOVA

Pracovná oblasť vám neprináša radosť, alebo prináša smútok.

Príbuzná, alebo staršia žena, ktorej práca je spojená s rovnošatou, pracovným oblečením.

Autoritatívna staršia príbuzná.

+ VDOVEC

Obdobie stability a zamestnania alebo súkromia.

Príbuzný, alebo starší človek, ktorého práca je spojená so rovnošatou, pracovným oblečením.

Autoritatívny starší príbuzný.

+ VERNOSŤ

Dlhodobá práca, dlhodobo stabilné pracovná pozícia.

+ ZLODEJ

Konkurencia v zamestnaní, niekto vás chce v pracovnej oblasti o niečo pripraviť. Potrestanie, odhalenie krádeže.

Krádež bude potrestaná; zlý dopad problémov s úradmi.

+ SPRÁVA

-       ZVESŤ

-       POSOLSTVO

Pracovné dojednania.

Výmeny relevantných informácií v pracovnej oblasti.

Úradná správa.

Pozitívne pracovné záležitosti.

+ STRATA

Strata zamestnania.

Strata stability či moci.

Rozchod s milencom.

Styk s úradmi so zlým koncom.

+ ŽIARLIVOSŤ

Závisť v pracovnej oblasti.

Niekto vám závidí vplyv.

Nepriaznivé úradné záležitosti.