Význam pri výklade Sedma:

  

 

1.

Stagnujete a netušíte, ako by ste sa mohli dostať ďalej. Všimnite si kartu na 4. mieste, či vás vyzýva k väčšej aktivite, alebo či máte veci nechať  tak, nech sa samé vyvinú.

 

2.

Budete musieť vystupovať sebavedomejšie a spoľahlivejšie, potom sa vám bude dariť a vašim plánom nebude nič stáť v ceste.

 

3.

Budete musieť dať najavo, že máte vo veciach jasno. Pokiaľ tomu tak ale naozaj nie je, mali by ste sa lepšie pripraviť a snažiť sa o pochopenie. Celkovo máte dobré výhliadky.

 

4.

Mali by ste si dopriať oddych a o nič neusilovať. Všetko sa samo správne vyvinie. Pokiaľ tomu necháte potrebný čas.

 

5.

Vaša vec si vyžaduje zmysel pre realitu a trpezlivosť. Bude to potrebovať dlhší vývoj. Vyhliadky sú však dobré.

 

6.

Čaká vás úspech, pretože to ešte nejakú chvíľu potrvá. Pozrite sa, čo vám sľubuje karta na 7. mieste.

 

7.

Navzdory momentálnym problémom alebo prekážkam môžete počítať s pozitívnym vývojom či vyriešením danej situácie.