Dve karty - rovnováha

Vysvetľuje sa i ako Nebo a Zem, alebo Oheň a Voda, čiže energie dvoch základných síl, živlov a protikladov.

Vytiahneme jednu kartu pravou a jednu ľavou rukou. Karta pravej ruky bude ukazovať našu mužskú aktivitu so schopnosťou napredovania. Karta ľavej ruky bude ukazovať našu ženskú stránku starostlivosti a citu.

Na dnes by táto domáca úloha stačila. V ďalších častiach si skúsite prácu s väčším množstvom kariet.

Výklad na 3 karty

Dali ste si už niekedy otázku: Čo je to veštenie? Skúste porozmýšľať nad ňou hlbšie, nielen povrchne. Rýchlo vás odradila všeobecná fráza, že veštiť sa naučiť nedá? Iste, i na to treba čosi, čo sa volá dar od Boha, talent, intuícia alebo pomoc neviditeľných poradcov. Takže to, čo veštice hovoria, nie je poväčšine len z ich hlavy.

Ako a odkedy vie spisovateľ písať, či tanečník tancovať? Ku všetkému okrem talentu, intuície, podpory vyšších síl, zvaných aj múzy, treba zvládnuť aj veľkú dávku teórie a praktických cvičení. Veštice sa nezaobídu ani bez rozsiahlej slovnej zásoby, veľkej dávky empatie, schopnosti vcítenia sa do človeka, ale i fantázie, aby vedeli symboly kariet nielen dobre prečítať, ale aj precítiť a vhodne skombinovať.

Veštenie nie je vec, ktorá má konkrétnu formu. Je to jav a pomoc vyšších síl, aby ste jasnejšie a rýchlejšie pochopili to, čo v danej chvíli pochopiť máte.

Dá sa naučiť veštiť?

Keď si hneď od začiatku poviete, že sa to nedá, tak sa to naozaj nenaučíte, ale preto, že to nechcete, alebo nepotrebujete. V tomto prípade vás nikto nenúti. Je to pre tých, ktorí to skúsiť chcú, len tak pre vlastnú potrebu a pre dialóg - len karty a vy. Veštenie nie je tovar, ktorý si kúpite v obchode a hneď ho môžete zužitkovať a použiť. Veštenie sú rady na zamyslenie, vlastnú výchovu a pokrok.

To, čo poznáte, je vaša minulosť. Je vo vás, ide s vami cez prítomnosť do budúcnosti. Je zakorenená vo vašej povahe a následných činoch a skutkoch, ktoré ste spravili a zvládli dobre alebo zle. Nie ste takí, akí ste boli pred rokmi a ani takí, akí o pár rokov budete. Z udalostí z minulosti ste sa mali poučiť, inak prídu v ťažšej forme. Aj to vám budú chcieť kartové symboly pripomenúť.

Zamietnuť všetko ako blbosť, je znakom nedozretosti, ale aj strachu, sebapodceňovania a neuvedomeného sebatrestania.

Svet a okolití ľudia sú často na vás tvrdí a vy ste to prevzali do vlastného sebahodnotenia. Vo svete, kde sa to hemží vulgarizmami a tvrdými slovami, sa mladý človek prispôsobuje. Na prvý pohľad sa zdá, že odsudzuje objekt (človeka, článok, situácie...), ale v skutočnosti sa schováva za úder, aby nedostal protiúder. Je dobré spoznať sám seba. V zimných večeroch je viac času venovať sa sebe. Karty a veštenie samému sebe je dobrý vnútorný dialóg, vaše nastavené zrkadlo.