Výklad na 5 kariet

Najjednoduchší výklad na 5 kariet je:


 1. Ďaleká minulosť, prípadne detstvo
 2. Blízka minulosť a energie, ktoré viedli k tejto situácii
 3. Prítomnosť, situácia, na ktorú sa pýtate
 4. Blízka budúcnosť (do mesiaca)
 5. Vzdialenejšia budúcnosť (nie dlhšie ako do 2-3 rokov

Výklad na 5 kariet - Kríž

Výklad na 5 kariet je veľmi rozšírený a má veľmi veľa variant. Najbežnejším výkladom je tzv. Kríž.

 1. Podpora cieľa z minulosti
 2. Možná prekážka na ceste v budúcnosti
 3. Možnosti zharmonizovania pozitívnych a negatívnych aspektov
 4. Upozornenie
 5. Výsledok, odpoveď

Ďalšia verzia výkladu tzv. Kríža:

 1. Čo je základ otázky
 2. To, čo si uvedomujete
 3. To, čo si neuvedomujete, čo sa skrýva pod povrchom
 4. Cesta, čiže priebeh udalostí
 5. Výsledok, odpoveď

Výklad pri bezmocnosti

A aby som vás veľmi netrápila, v dnešnej lekcii pridávam poslednú verziu výkladu na 5 kariet. Je zvlášť vhodná, keď sa cítite bezmocní z akýchkoľvek dôvodov, i tých nedefinovateľných. Niekedy máte pocit, že sa všetko zaseklo a nedá sa s tým hnúť. Pomocou tohto výkladu možno prídete na to, aká je to prekážka. Miešajte ich tak dlho, kým sa vám pod rukami ”nezohrejú”, nepreberú vašu energiu a nebudete mať pocit, že stačí. Potom ich rozprestrite do vejárika, postupne si vyberte 5 kariet a uložte ich do pozícií podľa obrázku.

 1. Toto je základ problému
 2. Toto vám bráni, prekážka
 3. Vaše povedomie, nezadefinované pocity
 4. Vaša vedomá úroveň
 5. Krok, ktorý znamená riešenie